Twee maanden trial 

met volledige ondersteuning

Gedurende twee maanden voorzien we uw organisatie van onze Experience Kit, een volledige reeks apparaten en software en toegewijde ondersteuning, zodat iedereen de verbetering in het leven van klanten en in het werk van uw team kan ervaren. De kit bevat een 4G-router waarop alle apparaten vooraf zijn geïnstalleerd. U ontvangt ook Carebuilder-templates die u direct kunt gebruiken om zorgtaken uit te voeren. Het doel is echter om u te helpen uw eigen use-case te creëren die precies is afgestemd op de behoeften van uw organisatie. Zo ervaart u de volledige kracht van het systeem.

 

Week 1:

Kickoff en masterclass in TMCARE-methodologie

TMCARE staat voor Trigger-Match-Connect-Act-Register-Evaluate. TMCARE stelt u in staat om een use case van begin tot eind te structureren, inclusief documentatie en evaluatie, zodat niets over het hoofd wordt gezien en alle onderdelen van het systeem perfect op elkaar zijn afgestemd.

 

In de eerste week krijgt u inzicht in:

+ De technologie (Experience Kit)

Een demonstratie van alle apparaten die uw organisatie zal gebruiken tijdens de 8 weken. We leggen uit hoe alle apparaten werken en gebruiken een gespecialiseerde poster om ze in kaart te brengen.

+ Fasen van zorg

Een deep-dive in de verwachte behoeften, triggers, reacties van alle betrokkenen. We leiden uw team door de hele case en laten bij elke stap zien hoe het platform werkt. Zo weet iedereen precies wat er gaat gebeuren en wanneer.

+ TMcare®-methodologie

Een masterclass die leert hoe TMcare® werkt en de kwaliteit van de zorgverlening verbetert. De masterclass gaat in op hoe uw organisatie TMcare® compliant kan worden.

+ Technologie & zorg landschapsposters

CareBuilder levert grote posters (150 cm x 150 cm) om de beslissingen die tijdens de aftrap zijn genomen te documenteren. De posters blijven gedurende de hele proef aanwezig om verdere discussie te ondersteunen naarmate de use case wordt geïmplementeerd.

 

Week 2:

Uw use-case bespreken

We laten meer in detail zien wat een use case inhoudt, en nodigen u vervolgens uit om samen één use case te maken op maat van uw organisatie, die uw tijdens de Experience zult gebruiken. Met behulp van een gespecialiseerde poster vullen we elk onderdeel van het systeem in: objecten, triggers, protocollen, diensten, mensen, medicijnen, kortom antwoorden op alle wie / wat / wanneer / waar / hoe-vragen. Aan het einde van deze sessie is er een compleet plan voor de use case, die iedereen begrijpt.

 

Week 3-4:

Uw use-case bouwen

CareBuilder bouwt uw gepersonaliseerde use case. Beknopte, goed gestructureerde videogesprekken zijn gepland om uw organisatie up-to-date te houden. Als de use case is gebouwd, ontvangt u een presentatie en een document waarin wordt uitgelegd wat er voor elke stakeholder is gebouwd. Daarnaast bieden we trainingen aan om te laten zien hoe het werkt. Aan het einde van deze fase is de use case klaar en wordt uw organisatie getraind om ermee te werken.

 

Week 5-7: 

Ervaar Carebuilder in actie

Alle betrokken belanghebbenden ontvangen de apparaten die ze gaan gebruiken. Zo krijgen de cliënten de tablet, krijgen zorgverleners hun mobiele apparaat en krijgen managers het zorgresponscentrum. Gedurende deze weken zullen ze allemaal het nieuwe systeem gebruiken in hun dagelijkse werk. Vaak helpen we u met het opzetten van een testruimte zodat mensen aan de slag kunnen in een testomgeving. We kunnen ondersteuning op afstand bieden via een videogesprek en indien nodig wijzigingen aanbrengen. Aan het einde van de eerste week evalueren we onder meer:

+ Ervaring - was het nuttig, bruikbaar, efficiënt, effectief, prettig om mee te werken?
+ KPI's - zijn er meetbare voordelen?
+ Verwachtingen - werden ze gehaald en wat verwachten gebruikers dat er daarna zal gebeuren?
+ Volgende stappen - antwoorden op alle vragen die mensen hebben

Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld:


+ Klant (en)
+ Zorgverleners en ontwikkelingsmanagers
+ HRM

IT

Familie

Operationeel

Commercieel & Strategie

 

Aan het einde van deze twee weken heeft elke stakeholder een duidelijk en realistisch beeld van de resultaten en voordelen van het gebruik van het nieuwe systeem.

Week 8:

Aan de slag

In de laatste week bespreken we opties voor toekomstig gebruik. De gebruiksmogelijkheden zijn flexibel. Deze omvatten het eenvoudigweg voortzetten van de bestaande use-case of het uitbreiden naar een bredere implementatie. Onze ervaring is dat de proef organisaties een duidelijk beeld geeft van hoe ze het systeem wel of niet willen gebruiken. We helpen u graag terwijl u de tijd neemt en de juiste beslissing neemt.

 
 
 
HQ The Netherlands

Delflandlaan 1

1062 EA Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)20 669 00 07
info@carebuilder.com

CareBuilder UK Ltd.
1 Ropemaker Street
London, EC2Y 9HT
United Kingdom
T +44 20 3519 7717
info@carebuilder.com