top of page
Night Time Care.jpg

Nachtzorg

Nachtzorg biedt een duurzaam antwoord op de verwachte toename van de vraag naar nachtelijke ondersteuning

Wat-doet-CareBuilder?.png

Wat?

Nachtzorg biedt klanten geruststelling en vermindert sociaal isolement en eenzaamheid door de hele nacht video ondersteuning te bieden.

Hoe-werkt-CareBuilder?.png

Hoe?

Door de hele nacht een aanspreekpunt aan te bieden door een mix van personenalarmering, sensoren, matchingsoftware en videocommunicatie.

Wat-zijn-de-voordelen-van-CareBuilder?.png

Voordelen

Met CareBuilder heeft onze klant Blackwood 365 sleepovers kunnen vervangen door 268 korte videogesprekken per klant per jaar! Dit leverde een besparing op van 40%.

Use-cases.png

Use Cases

John, een klant van Blackwood met een ernstige handicap: "Ik kan nu 's avonds laat voetbal kijken en ik weet dat er altijd iemand is als ik ondersteuning nodig heb."

Nachtzorg

Bekijk hoe onze bestaande klanten veilige, kosteneffectieve en duurzame diensten hebben ontwikkeld. Door Carebuilder te gebruiken, kunnen ze zowel aan de huidige als de verwachte eisen van de nachtzorg voldoen zonder dat het personeelsbestand aanzienlijk toeneemt.

Wat?
Screen.png

Hoe?

Blackwood Homes & Care heeft met succes een innovatieve nachtzorgdienst geïmplementeerd, waarbij het traditionele overafhankelijkheid op gekwalificeerde verpleegsters en logeerpartijen in individuele thuissituaties wordt aangepakt door de onafhankelijkheid van mensen te vergroten. De nieuwe dienst biedt een duurzaam antwoord op de verwachte toename van de vraag naar nachtelijke ondersteuning voor ouderen en gehandicapten. Er is materiaal bespaard op personeels- en reiskosten.

Nachtzorgdienst.jpg
Hoe?

Voordelen

Door gebruik te maken van een combinatie van persoonlijk alarm, slimme sensoren, uber-matching software en videocommunicatietechnologie, biedt Blackwood een alternatief contactpunt dat de hele nacht direct beschikbaar is en een verbeterde nachtdienst:

Het bieden van
geruststelling
aan klanten

Verlichten van
sociaal isolement
en eenzaamheid

Verstrekken van herinneringen voor medicatie

Controle en registratie
van medicijninname

Op afstand praktische
taken uitvoeren,
bijv. gordijnen sluiten

Contact te leggen na alarmen van slimme sensoren

Namens klanten noodhulp inroepen

Voordelen

Use Cases

Deze oplossing heeft Blackwood in staat gesteld om 365 nachtzorgbezoeken te vervangen door gemiddeld 16 fysieke bezoeken en 268 korte videogesprekken per klant per jaar! Dit leverde in de pilotfase een besparing op van 40% op de kosten van nachtzorg, nog voordat het programma werd opgeschaald. John, een klant van Blackwood met een ernstige handicap, geniet van zijn nieuwe onafhankelijkheid: "Ik kan nu 's avonds laat naar voetbal kijken en ik weet dat er altijd iemand is als ik hulp nodig heb."

 

Door gebruik te maken van een combinatie van persoonlijk alarm, slimme sensoren, uber-matching software en videocommunicatietechnologie, biedt Blackwood een alternatief contactpunt dat de hele nacht direct beschikbaar is en een verbeterde nachtdienst.

Use Cases

Eén krachtig zorgplatform, veel stakeholders

Gebruik CareBuilder om uw huidige services te leveren en te verbeteren en nieuwe services te creëren die zijn ontworpen rond uw stakeholders.
Bekijk waarom duizenden gebruikers CareBuilder gebruiken om betere zorg te verlenen.
Zorgverlener.png
bottom of page