top of page
Leefcirkels.jpg

Leefcirkels

Dwaaldetectie en dwaalpreventie van CareBuilder zorgen ervoor dat uw bewoners meer bewegingsvrijheid hebben binnen en buiten uw zorgorganisatie. Dit zorgt ervoor dat er meer geluk en minder frustratie en onrust is bij uw bewoners.

Wat-doet-CareBuilder?.png

Wat?

Leefcirkels worden ingezet om ervoor te zorgen dat een bewoner vrij kan gaan en staan waar ze wilt zonder dat ze op een locatie kunnen komen wat voor hen gevaar kan opleveren. Komen ze op een onveilige locatie? dan wordt er direct een alarm verstuurd.

Hoe-werkt-CareBuilder?.png

Hoe?

De bewoner draagt een onopvallende zender die bijhoudt waar de bewoner zich bevindt. Elke bewoner krijgt een zelfredzaamheidsprofiel. Op basis daarvan houdt het CareBuilder platform bij waar de bewoner wel/niet mag komen, en kunnen deuren open gaan of juist dicht blijven.

Wat-zijn-de-voordelen-van-CareBuilder?.png

Bewegingsvrijheid

Als je veilige grenzen aangeeft, kunnen mensen zich daarbinnen vrij bewegen. Met leefcirkels krijgen bewoners maximale vrijheid. Per zelfredzaamheidsprofiel wordt zo een optimale kwaliteit van leven mogelijk gemaakt.

Use-cases.png

Voordelen

Zelfstandigheid, privacy en veiligheid voor de bewoner. Werkdrukverlaging door controle op afstand voor de zorgverlener. Kostenbesparing en een veilige, vrije leef- en werkomgeving voor de zorgorganisatie.

What?

Waarom?

Om bewoners een hoge kwaliteit van leven te geven, is het belangrijk dat zij zich vrij en veilig kan bewegen. De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds begin 2020 van kracht. Het uitgangspunt van deze wet is: ‘Nee, tenzij’. Een zorgorganisatie mag in principe geen vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg toepassen bij mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), tenzij sprake is van een ernstig nadeel voor de bewoner of zijn omgeving. Maar hoe wordt deze vrijheid en veiligheid gefaciliteerd? Met CareBuilder´s leefcirkels. 

 

CareBuilder´s leefcirkeloplossing zorgt ervoor dat bewoners zich vrij en veilig kunnen bewegen binnen een bepaalde locatie. De zorgverlener weet waar de bewoner zich bevindt en ontvangt een alarm wanneer de bewoner zich op een onveilige situatie bevindt.

Hoe?

Leefcirkels worden gedefinieerd met behulp van sensoren, ook wel bakens genoemd. Wanneer een bewoner iets doet dat tot een onveilige situatie leidt (bijvoorbeeld wanneer de bewoner ´s nachts haar slaapkamer verlaat, of wanneer ze de weg kwijt is) dan wordt er een alarm gegenereerd. Dit alarm komt vervolgens bij de dichtstbijzijnde en best gekwalificeerde zorgverlener. Deze zorgverlener kan precies zien waar de bewoner zicht bevindt en kan direct de juist hulp bieden, zowel binnen als buiten. 

 

Elke bewoner heeft haar eigen zelfredzaamheidsprofiel en leefcirkel. Als de benodigdheden van de bewoner veranderen, kan dit profiel en de leefcirkel snel en gemakkelijk worden aangepast.

Klik hier voor meer technische informatie.

Hoe.jpg

Voordelen dwaaldetectiesysteem

De voordelen van het toepassen van een dwaaldetectie systeem zijn:

+ Meer vrijheid en veiligheid voor dementerenden

+ Voorkomen dat dementerenden weglopen

+ Automatisch de deur sluiten wanneer iemand niet naar buiten mag

+ Ontvang direct een melding bij wegloopgevaar

+ Beter toezicht op bewoners

How?
Benefits

Eén krachtig zorgplatform, veel stakeholders

Gebruik CareBuilder om uw huidige services te leveren en te verbeteren en nieuwe services te creëren die zijn ontworpen rond uw stakeholders.
Bekijk waarom duizenden gebruikers CareBuilder gebruiken om betere zorg te verlenen.
Realtime-Zorgcentrale.png
bottom of page