Oplossingen voor betere zorg, veiligheid en zelfstandig wonen.

Al uw apparaten op één platform

CareBuilder integreert elk open standaardapparaat of monitoringssysteem. CareBuilder heeft al honderden apparaten van derden geïntegreerd, van slimme woning tot e-Health apparaten. 

 • Configureer en beheer talloze apparaten en protocollen voor triage en respons in een intuïtieve drag-and-drop-omgeving, zonder enige IT-vaardigheden nodig te hebben zodat u snel gebruik kan gaan maken van slimme apparaten

 • Bepaal de relevantie van gegevens van apparaten en zorg voor de juiste respons en elimineer fout-positieven

 • Beheer de groei van eHealth-toepassingen en andere huis- en persoonlijke veiligheidsapparaten vanaf één platform

Zorgverleners kunnen al het bovenstaande met CareBuilder doen zonder voortdurend op de IT afdeling te vertrouwen. Hierdoor kunnen woning- en zorgorganisaties aanzienlijke in kosten besparen en diensten beter en sneller afstemmen op de behoeften van individuele klanten.

Klik hier om meer te lezen over het CareBuilder-platform

Een speciaal ontworpen portaal voor elke stakeholder in het zorgecosysteem:

REAL-TIME TRIAGE, ESCALATIE & RESPONSE PROTOCOLLEN

De realtime gedifferentieerde triage van CareBuilder zorgt voor de juiste match tussen een aanvraag en responder door het matchen van kwalificaties, afstand en beschikbaarheid, dit alle gebaseerd op het beleid van uw organisatie. Beheer dit binnen een drag & drop Zorgmanagementsysteem, zonder ICT nodig te hebben!

Wanneer bijvoorbeeld cliënten of mantelzorgers de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak op zich kunnen nemen, wordt tijd van hooggekwalificeerde zorgprofessionals bespaard die gebruikt kan worden waar het echt nodig is.

Klik hier om meer te lezen over onze realtime triage motor

SAAS & SMART APPARATEN INTEGREREN

 • Communicatie protocollen – Zwave, Bluetooth, ESPA 4.4.4., Wi-Fi, 3G & 4G, NFC
 • API & gegevensuitwisseling – JAVA, DOT NET
 • Beeld & geluid – SIP, WebRTC, H264, VOIP
 • Alarm apparaten – zorgtelefoons (bijvoorbeeld BS8521, TTnieuw, UMO), SMS, smartphones, browsergebaseerde tablets
 • Sensoren – Brand, inbraak, lekdetectoren, bewegingsdetectoren, valdetectoren, IP-camera’s, deurmonitoren, e-Health monitor apparaten
 • IoT (CareBuilder AIO) – voor apparaten die gebruikmaken van Wi-Fi of Zwave, zoals knoppen, sensoren, rook- of brandmelders en bewegingssensoren

INTEGRATIE – HOE WIJ ONZE API TOEPASSEN

We hebben een API ontwikkeld die gebruikt kan worden om bestaande systemen en apparaten van klanten te integreren met ons platform zodat ze niet steeds dezelfde gegevens in verschillende systemen hoeven in te voeren.

 • Staffing (web services) – roostering, payroll, personeelsgegevens, b.v. specialisatie en locatie
 • Geplande zorg – therapieprogramma’s, afspraken
 • Zorgsystemen – dossiervorming & zorggeschiedenis
 • Zorgoproepsystemen – zoals bijvoorbeeld Verklizan
 • Boekhouding – voor bijvoorbeeld billing / facturering
 • Alert / alarmsystemen – bijvoorbeeld Kadex, UMO, Tunstall
 • Betalingen – SEPA incasso

VEILIGHEID, COMPLIANCE & KWALITEITSNORMEN

Wij zijn GDPR-compliant en hebben technische en organisatorische processen en procedures geïmplementeerd om beschermd te zijn tegen ongeoorloofde en onwettige verwerkingen van de persoonlijke gegevens van onze klanten.

GEGEVENSUITWISSELINGSNORMEN

 • Ons gegevensbeveiligingsniveau is PCI DSS niveau 1. Dit betekend geen fysieke toegang voor klanten / medewerkers
 • Medewerkers met toegang tot klantgegevens hebben een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend
 • Er wordt gewerkt aan de naleving van de aanstaande MedMij-standaard

GEGEVENS- EN INFORMATIEBEVEILIGING

 • CareBuilder voldoet aan de eisen van NEN 7510 – ‘Informatiebeveiliging in zorgstandaard’

BACK-UP & HERSTEL

 • Herstel- en uitwijkprocedures worden twee keer per jaar gedocumenteerd en getest.

BEDRIJFSCONTINUÏTEIT

 • De beschikbaarheid van gegevens en server uptime is 99.995%
 • We hebben meerdere netwerkverbindingen tussen servers / internet

HOSTINGSOVEREENKOMSTEN EN STANDAARD

 • ISO 27001-gecertificeerd
 • Gegevens worden continu gedupliceerd op verschillende plekken en worden dagelijks gebackupt.
Lage Total Cost of Ownership staat centraal in het Carebuilder-platform

Eenvoudige installatie en configuratie

 • Plug & play apparaten en wijs ze toe aan gebruikers – geen ICT-nodig!
 • Honderden apparaten, services & protocol templates zijn al klaar zodat u snel kan beginnen
 • Personaliseer protocollen voor apparaten, services, content en triage & escalatie in onze drag & drop-omgeving

Training en verandermanagement

 • Geen programmeerkennis nodig!
 • CareBuilder traint de trainer van de eindgebruikers
 • Intuïtieve apps en portals maken adoptie gemakkelijk voor zorgverleners en hun klanten
  Implementeer automatisch de veranderingen in uw bestaande processen

Pricing

 • Betaal voor wat u gebruikt, gebruik enkel  wat u nodig hebt
 • Gebruikerslicenties op basis van type en aantal gebruikers van ons platform
 • Operationele lease van apparaten – we bespreken graag modellen voor licentieverlening
 • Alle systeembeheer en upgrades zijn inbegrepen
 • Technische ondersteuning inbegrepen
 • Onderhoud en ondersteuning gebeuren op afstand – incl. eigen MDM-oplossing op basis van Android EMM
 • Amazon web services & technologie
 • Drag & drop zorgbeheersysteem, open standaarden, API, veelvoorkomende communicatieprotocollen
 • Het goedkeuren, installeren (pushen of via Managed Play), configureren en verwijderen van apps op apparaten kan op locatie of op afstand
 • Stroomlijn updates (stil / push), machtigingen, [her] toewijzing van gebruikerslicenties
 • Beheer in-app-instellingen op afstand,  wis bijvoorbeeld log-in instellingen en geschiedenis op gedeelde apparaten