Oplossingen voor betere zorg, veiligheid en zelfstandig wonen.

Actiz heeft een rapport aan de Tweede Kamer overhandigd over ‘Innovatie in het verpleeghuis’. Actiz heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop zorgorganisaties met succes technologie gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De publicatie benadrukt de innovatie die plaatsvindt bij Topaz Revitel in Leiden, een organisatie die een breed scala aan revalidatieprogramma’s aanbiedt. Topaz heeft met iQare, een partner van CareBuilder, samengewerkt om een ​​complete oplossing voor revalidatie te implementeren.

Topaz vergroot de zelfredzaamheid van patiënten tijdens revalidatie met behulp van technologie. 

Topaz biedt haar patiënten een breed scala aan digitale content op een touchscreen Cliëntportaal en moedigt ze aan om deze content te gebruiken zodat ze sneller zelfredzaam worden. Het Cliëntportaal, onderdeel van het cloudplatform van CareBuilder, bevat een grote verzameling instructievideo’s voor therapie oefeningen die patiënten regelmatig volgen.

De ontspanningsmodule geeft patiënten de mogelijkheid om de krant te lezen, een puzzel te maken, naar de radio te luisteren of een film te kijken. Met de informatiemodule kunnen patiënten informatie opzoeken over hun aandoening en hoe ze hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Patiënten die weer naar huis gaan krijgen ook nuttige tips mee over de aanpassingen die ze moeten doen aan hun levensstijl, hoe ze thuiszorgdiensten kunnen aanvragen, en krijgen nuttige websites en andere informatiebronnen mee. Fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals bij Topaz beheren de content die patiënten op het Cliëntportaal zien door gebruik te maken van CareBuilder’s intuïtieve, drag-and-drop Zorgmanagementsysteem.

 

Topaz blijft continu innoveren met CareBuilder’s verpleegoproepsysteem en slimme triage-engine. 

Met de Cliëntportaal van CareBuilder kunnen patiënten specifieke serviceaanvragen en alarmen verzenden vanaf hun touchscreen-tablets – bijv. hulp bij het gaan naar de wc, een glas water vragen, of hulp vragen met een infuus. Afhankelijk van de aard en urgentie van de aanvraag, zorgt de realtime triage van CareBuilder ervoor dat deze naar de smartphones van de betreffende medewerkers wordt verzonden.

Na een eerste pilot waren de medewerkers van Topaz erg tevreden met het nieuwe verpleegoproepsysteem, omdat niet elke vraag urgent, of omdat het niet nodig is dat een zorgverlener langsgaat wordt er veel tijd bespaart. Topaz inventariseerde de meest voorkomende vragen en verzoeken van patiënten. Zorgprofessionals plaatsten vervolgens serviceknoppen op het Cliëntportaal van de patiënten. Patiënten kunnen eenvoudigweg klikken op deze knoppen om een ​​maaltijd aan te vragen, om aan te geven dat ze pijn hebben of om een ​​vraag te stellen over een ergotherapieoefening. Het verzoek wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de juiste persoon, b.v. horecapersoneel, wijkverpleegkundigen of de verantwoordelijke therapeut. Hierdoor kan Topaz taken effectiever prioriteren en personeel efficiënter inzetten.