Oplossingen voor betere zorg, veiligheid en zelfstandig wonen.

Blackwood gebruikt CareBuilder om de coördinatie en communicatie optimaal te organiseren tussen alle stakeholders in geplande en ad-hoc zorg. Sinds de eerste implementatie in 2015 is Blackwood ondersteund geweest door CareBuilder bij het uitbreiden van de scope van de geïmplementeerde functies, evenals bij het verder uitrollen van de oplossingen binnen Blackwood. Blackwood heeft een reeks diensten voor haar klanten mogelijk gemaakt:

 • Preventie en langdurige zorg (eHealth)
 • Veiligheid
 • Zorg & begeleid leven
 • Smarthome functionaliteiten
 • Informatie
 • Digitale en sociale inclusie 
 • Entertainment & welzijn

Een onafhankelijk rapport in opdracht van Carnegie UK Trust werd op 30 oktober 2018 gelanceerd door Kate Forbes, minister van openbare financiën en digitale economie in het Schotse parlement, met ondersteuning van andere partijen. Het rapport richt zich op de implementatie voor een eerste groep Blackwood-klanten in 2015, waarbij een onderzoek werd uitgevoerd vóór en opnieuw drie maanden na de implementatie.

Profiel van zorgontvangers uit de studie:
-70% had een fysieke beperking
-45% had cognitieve stoornis

Resultaten na de eerste implementatie in 2015:

Efficiency ging omhoog

 • Personeel bespaarde ongeveer vijf minuten aan administratieve taken per bezoek
 • 50% besparing in tijd besteed aan administratie

Verhoogde digitale participatie

 • Klanten die gebruik maken van het internet, steeg van 33% naar 79%
 • 74% van de klanten zei dat hun internetgebruik was veranderd

Meer onafhankelijk en minder sociaal isolement

 • 35% van de klanten meldde dat hun persoonlijke gevoel van onafhankelijkheid was toegenomen
 • Kwalitatief onderzoek met Blackwood-medewerkers gaf aan dat het sociale leven van hun klanten was toegenomen

Meer tijd besteed aan zinvolle activiteiten

 • 36% van de respondenten gaf aan meer tijd aan hobby’s te besteden
 • Klanten melden dat het makkelijker was om sport, entertainment en recreatieve activiteiten in de omgeving op te zoeken

Verbeterd mentaal welbevinden

 • Levensvoldoening steeg van 6,7 naar 7,6, overeenkomend met het nationale gemiddelde
 • De grootste stijging van levensvoldoening (55-64 jaar) van 6,6 naar 8,3
 • Subjectief geluk: 53% van de klanten meldt gelukkiger te zijn
 • Percentage klanten dat aangeeft dat verveling (soms of altijd) is gedaald ging van 62% naar 27%
 • Het percentage klanten dat zich zorgen maakte (soms of altijd) daalde van 90% tot 48%

Verhoging zelfmanagement van hun gezondheid

 • Aantal klanten dat regelmatig online toegang heeft tot online gezondheidsinformatie is meer dan verdubbeld
 • Het aantal klanten dat meldde dat de gezondheidsinformatie nuttig was, verdubbelde ook (veel CareBuilder-functies waren op dat moment nog niet geactiveerd, bijvoorbeeld medicatie meldingen en bewakingsapparatuur)

Stuur me een kopie van het volledige Carnegie UK-trust rapport.