Oplossingen voor betere zorg, veiligheid en zelfstandig wonen.

Met de Zorgcentrale kunt u snelle en efficiënte hulp bieden door gebruik te maken van alle slimme apparaten en oplossingen die zijn geïntegreerd in het CareBuilder-platform. Hiermee houdt u volledig toezicht en controle over alle zorg- en ondersteuningsprocessen.

Biedt services en alert response

 • Communiceer met zorgontvangers en biedt ondersteuning op afstand via (video)telefoon, e-mail of sms

 • Bestuur slimme apparaten op afstand (domotica-systemen besturen, metingen uitvoeren met eHealth-apparaten)

 • Push content zoals instructies, rapporten, fysiotherapie video’s 

 • Plan afspraken en schemaherinneringen voor patiënten en zorgverleners

 • Lokaliseer patiënten en collega’s en ontvang routebeschrijvingen 

 • Bekijk zorgplannen, informatie, geschiedenis, documenten, toegewezen apparaten en het sociale ecosysteem

 • Maak aantekeningen en / of neem videogesprekken op voor klantendossiers en audit trail

Beheer Alarmen & Verzoeken

 • Bekijk een live, real-time dashboard met inkomende alarmen & verzoeken en geplande zorgtaken, samen met relevante informatie, bijvoorbeeld tijd en aard van het alarm, locatie, status en verantwoordelijk

 • Alarmen en taken toewijzen aan de dichtstbijzijnde beschikbare medewerker op een kaart of in een gebouw – het systeem waarschuwt automatisch de verantwoordelijke en escaleert in het geval er geen reactie is

 • Bekijk opgenomen video- en spraakoproepen (alleen geautoriseerd personeel)

 • Publiceer beschikbare tijdsloten voor afspraken die klanten kunnen boeken vanuit het Cliëntportaal

 • Genereer real-time aangepaste rapporten & diagrammen, bijvoorbeeld on / offline monitoring van domotica, productiviteit van het personeel, alarmen en verzoeken

Beheer buitendienstmedewerkers

 • Bekijk gedetailleerde real-time en historische activiteitenrapporten en beheer actief de productiviteit, reactietijden, stiptheid en kwaliteit van de dienstverlening

 • Vind collega’s die beschikbaar en ingelogd zijn op een bepaalde afdeling, verdieping, gebouw of gebied en / of met specifieke rollen

 • Push content naar veldmedewerkers, bijvoorbeeld taakgerelateerde instructies, trainingsmateriaal, beleid

 • Wijs personeel aan op andere locatie om te zorgen voor de beste dekking, bijvoorbeeld tijdens de lunch of wanneer er ergens anders hulp nodig is

 • Importeer en exporteer personeelsroosters, activiteitenverslagen b.v. voor loon- en kostendeclaraties (via CareBuilder API-, Excel- of PDF-rapporten)