top of page
Remote-first.jpg
LunatZorg.png

Hoe CareBuilder samen met Lunetzorg kan innoveren

Welkom op e-Lunetzorg.nl

Screen.png

Over CareBuilder

CareBuilder is een Nederlands bedrijf, opgericht door John Vermeulen in 1999  en is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Bulgarije en Spanje. CareBuilder is aan het groeien in Europa door middel van het SaaS platform dat overal geleverd kan worden.

ZORGVERLENERS

Zorgverleners.png

NIEUWE

TECHNOLOGIE

Nieuwe Technologie.png

KWETSBARE

MENSEN

Kwetsbare Mensen.png
Circulo.png

SaaS

PLATFORM

SaaS.png

INTERNATIONAAL

Internationaal.png

SINDS

1999

Gemaakt in.png

GEMAAKT IN

EU

Onze missie

We delen een gemeenschappelijke passie voor slimme nieuwe technologie die mensen dichter bij elkaar brengt en verbindt. Onze missie is om kwetsbare mensen te ondersteunen om een ​​voller, zinvoller en onafhankelijker leven te leiden en om zorgverleners met digitale technologie te helpen efficiënter te werken en van hun beroep te genieten.

CB

Technologie en prijzen

Smart

Home

NL Award

1999

2005

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

+ Launch

+ e-Commerce

e-Business

+ Launch

+ iQare

Platform

+ 1ST UK 

   Project

+ Qualification

+ Asterix

+ PBX

+ Web RTC

+ Linux

E- App

+ Zwaves

+ Amazon

Muti -

   Location

+ CareBuilder

+ White Label

NFC - RFID

+ e-Client

+ Android

Bluetooth LE

API

2018

+ IoT

+ SmartWatch

e-Health 3.0

Multi        Language

2019

+ Service Package Builder

+ KPI Reports

IoT Panic 

   Button & Sensor

2020

Service Package 

Family App

Android Wear 

Algorithm

eMail integratie

IoT Sensors

KPI reports

2021

Experience Kit

Google Fit

IoT Standards

Beschikbaar

Rooster

Medicijn Dispenser

Business Regels

Rating Service

Philips

Liveable City

Commendation

Smart Home

NL Award

(Cicero/Verkerk)

Care Innovation

Commendation

Blackwood

Social Inclusion

Awards

Onze klanten.jpg

Onze klanten

Bekijk hoe deze geweldige bedrijven met CareBuilder het verschil maken

Klanten

Hoe Demeter onze technologie gebruikt

Screen.png

“Met CareBuilder hebben we het leven van onze klanten veranderd. Het heeft ons bedrijf vergroot en stelde ons in staat te innoveren op gebieden die we niet voor mogelijk hielden"

Colin Foskett Head of Innovation Blackwood Group

Colin Foskett
Hoofd Innovatie
Blackwood Group

Onze klantsegmenten:

Onze klantsegmenten.png

MEVROUW JANSEN

VG

Blackwood

MENEER BINNENDIJK

Revalidatie

Topaz

JAN SCHOENMAKER

Jeugdzorg 

Sol Connect

MEVROUW BAKKER

Ouderzorg

CIC

MEVROUW V.D. VEEN

Palliatief

Demeter

Het verhaal van John K.

Screen.png
Volledig geïntegreerd ecosysteem.jpg

Volledig geïntegreerd ecosysteem

Het eerste platform dat stakeholders en technologie volledig integreert in één taak gericht SaaS platform.

Platform

SaaS

CareBuilder: het eerste platform dat alle belanghebbenden van het ecosysteem en internettechnologie volledig integreert in een taak gebaseerd platform

Zorgcentrale

IT

Managers

Client

Zorgverleners

Familie en vrienden

Servicepartners

CLIENT - LEVERANCIER

Trigger

Levering

Taak

Gateway

Uw

Data
Protocol
Apparaten
Platform
Technologie

Data
Protocol
Apparaten
Platform
Technologie

Veiligheid
Kostenefficiëntie
Kwaliteit

EPD
PDS
ANDER

SERVICE 

Content

Apparaat

IoT’s

eHealth

Communicatie

Re-Actief, Pro-Actief en Pre-Actief

Taken ontstaan ​​door de volgende gebeurtenissen:

Re-Active.png
Pro-Active.png
Pre-Active.png

Re-Actief

Alarmen & verzoeken die worden verzonden na een actie / reactie
(bv. wanneer een iemand een alarm via de e-Watch verstuurd)

Pro-Actief

Taken die proactief gepland zijn voor een bepaald tijdstip
(bv. wekelijkse controle om te zien hoe het met een iemand gaat)

Pre-Actief

Alarmen die worden verzonden na een vermoedelijke noodsituatie
(bv. als een tijd geen activiteit wordt gedetecteerd)

Benut capaciteit beter met CareBuilder’s flexibele platform:

Lunet zorg kan zelf de methodiek van process/triage kiezen: 

+ Meer en diverse stakeholders kunnen betrokken worden om de zorgcapaciteit te beheren (bijvoorbeeld informele zorg, familie en vrijwilligers)

Tijdstip gestuurd; overdag andere werkwijze dan nacht

Keuze per service en gepersonaliseerd (het protocol kan s nachts anders zijn dan overdag bijvoorbeeld)

Piek uit zorgproces = ontlasten van zorgverleners

Delen van capaciteit en kennis: schaarse hoger opgeleide capaciteit wordt ontlast door zorgdifferentiatie

Minder stress

Meer zelfstandigheid cliënt

Re-actief: Triage

CENTER MANAGEMENT

CENTER QUALIFICATIES

CENTER LOCATIES

SUPPLIERS

FAMILIE, VRIENDEN EN ZORGVERLENERS

ZORGVERLENERS OP LOCATIE

KLANT

KLANT

+ Differentiatie

+ Uber-matching

+ Technologie

+ Content

VERSCHUIF: 
VERANTWOORDELIJKHEID/
BELANGHEBBENDE

TAAK

CareBuilder zorgt ervoor dat de taak die uitgevoerd moet worden direct bij de juiste persoon terechtkomt. Hierdoor hoeft de taak niet eerst naar de call centre, die vervolgens de taak bij de juiste persoon legt. De taak gaat automatisch naar het beste middel (of groep middelen) om de taak uit te voeren. Als deze groep niet in staat is om de taak uit te voeren, wordt de taak geëscaleerd a.d.h.v het escalatieprotocol. Elke service kan zijn eigen gepersonaliseerde escalatieprotocol hebben. 

 

Lunet zorg zet CareBuilder’s technologie in om de Re-actieve zorgprocessen makkelijker uit te voeren door zorgverleners alle tools te geven om de taak zo goed mogelijk uit te voeren. Automatische registratie wordt weggehaald waardoor ze zich maar op één ding hoeven te richten: het leveren van zorg. Ook kunnen taken op afstand afgehandeld worden door middel van (video) communicatie. 

 

CareBuilder stelt Lunet zorg in staat om meer middelen te gebruiken die een taak uit kunnen voeren. In deze grafiek staat weergegeven bij wie je de taak in eerste instantie neerlegt. Lunet zorg kan met CareBuilder gebruik maken van hun gehele ecosysteem (naast zorgverleners en de zorgcentrale kunnen familieleden, vrienden en de cliënt zelf in het proces opgenomen worden om de taak uit te voeren).

Door “voorkomen” wordt capaciteitsbeslag geminimaliseerd:

Lunet zorg kan kiezen van methodiek voor:

+ Minder valse meldingen

Minder escalatie

Minder Pro-Actieve taken > Minder werk

Minder stress bij zorgverleners

Veiligheid

Meer zelfstandigheid bij Cliënt

Pre-actief 

Sensor Trigger

Sensor Counter

e-Health

Gecombineerde & complexe regels

Uber-matching

Visueel monitor overzicht

GEACTIVEERDE TAAK

CareBuilder bevat slimme sensoren die door het hele huis geplaatst kunnen worden om leefstijlpatronen te registreren en te analyseren. Slimme sensoren zijn onder anderen: beweging, deur, waterkoker, koelkast, bed en elektriciteitssensoren (afhankelijk van de behoefte van de cliënt). 


CareBuilder bevat bedrijfsregels, die geconfigureerd worden naar de voorkeuren van Lunet zorg, om voor elk individu de beste bescherming te bieden. Een simpel voorbeeld van deze regels is: verstuur een alarm wanneer en geen beweging is gedetecteerd voor meer dan 4 uur.

Met CareBuilder is Lunet zorg in staat om complexe bedrijfsregels te creëren. Dit houdt in dat regels meerdere sensoren kunnen bevatten. Een voorbeeld: Verstuur een alarm wanneer er voor meer dan 4 uur geen beweging is gedetecteerd in de woonkamer, slaapkamer en badkamers en wanneer de koelkast, de voordeur en achterdeur niet geopend zijn.

Meer capaciteit door nieuwe werkwijzen:

+ Lunet zorg kan een deel van de geplande zorg loslaten en hoeft alleen een taak uit te voeren wanneer dat nodig is (Pro-Actief naar Pre-Actief). 

Lunet zorg kan een deel van de geplande zorg loslaten en hoeft alleen een taak uit te voeren wanneer de cliënt hierom vraagt (Pro-Actief naar Re-Actief). 

Geplande zorg anders afhandelen (niet meer vast inplannen)

Hulp van technologie gebruiken bij de opvolging (zorg op afstand)

Pro-actief

TAKEN

VERSCHUIF: MANIER VAN WERKEN

VERSCHUIF: PROCES PROCES

VERSCHUIF PROCES

Uber-matching

Batch

Kanban

INTERN (VAST)

EXTERN (UBER-MATCHING)

Pro-actief

Pro-actief

Vast (fixed) plan

Re-actief

Pre-actief

Flexibel

OP LOCATIE > ZORG OP AFSTAND

Met CareBuilder kunnen honderden taken gepland worden met een klik door middel van onze service packages. Een service package is een pakket services die aan een cliënt of zorgverlener worden toegevoegd. Hierdoor hoeven individuele taken niet gepland te worden. 

 

Besparingen ontstaan echter wanneer taken niet meer gepland worden, maar pas worden uitgevoerd wanneer hier vraag naar is. In plaats van het welzijn van een cliënt meerdere keren per dag te controleren, kan dit ook gedaan worden wanneer de cliënt hier behoefte aan heeft (doordat ze op een knop drukken of door een lezing van de slimme sensoren). Hierdoor krijgt de cliënt meer zelfstandigheid en kunnen zorgverleners meer taken uitvoeren. 

 

Geplande taken hoeven geen specifieke verantwoordelijke zorgverleners te hebben. Het CareBuilder platform gaat automatisch naar verantwoordelijke zorgverleners zoeken wanneer een bepaalde geplande taak uitgevoerd moet worden (zoals het geven van medicijnen).

TMcare®

Een complete cyclus van zorg

CareBuilder heeft een gestructureerde methodologie ontwikkeld, genaamd TMcare®, die het werk begeleidt van teams die zorg beheren en verlenen. TMcare® zorgt ervoor dat zorgtaken van begin tot eind optimaal gestructureerd zijn en dat de zorgverleners van Lunet zorg kunnen excelleren.

TMcare

Lunet zorg zal kunnen samenwerken met andere technologieën en partners omdat elke TRIGGER via een gateway geintegreerd kan worden. Hierdoor kunnen zij de keuze maken voor het beste wat er op de markt verkrijgbaar is.

Franja.jpg

Samenwerking

Met CareBuilder zal Lunetzorg hun dienstverlening en het leven van hun zorgverleners en cliënt en kunnen verbeteren. De wereld verandert snel, techniek is daarbij geen uitzondering. Met CareBuilder zal Lunet zorg continu voorop lopen met hun dienstverlening/technologie en kunnen ze voortdurende innoveren en verbeteren.

Steps.png

STAP 2: Kick-off met alle stakeholders

Ontvang een volledige platform demonstratie

Ontvang een masterclass in de TMcare®-methodiek

Ontvang zorglandschap posters & technologie

STAP 4: Build

De oplossing die is geconceptualiseerd wordt door CareBuilder gebouwd

Lunet zorg geeft feedback om tot de perfecte use case te komen

Lunet zorg wordt getraind om met de gebouwde use case te werken

STAP 3: Think

De eerste stap naar verbetering is het nadenken/onderzoeken van wat er verbeterd kan worden binnen Lunet zorg. Dit proces wordt ondersteund door de Think-canvas.

STAP 5: Run

Lunet zorg is klaar om het CareBuilder-platform met de gebouwde use case in de hele organisatie te implementeren.

Stap voor stap, dus niet in een keer naar de ultieme situatie

24/7 support vanuit service desk (klik hier voor meer informatie over CareBuilder’s service levering)

TECHNOLOGIE

LANDSCHAP POSTER

TMCARE®

PRESENTATIES

Lunetzorg.jpg

+

+

+

+

+

+

+

+

Samen use case en zorgproces bespreken

Zorg bepaald het doel

Carebuilder geeft keuze uit oplossingen

+

+

+

+

Poster.png
Poster TMCare.jpg

STAP 6: Manage

Lunet zorg ontvangt de tools om het platform, gebruikers en alle geleverde services te beheren en te verbeteren zodat ze het maximale uit het platform en hun organisatie kunnen halen. De zorg acteert en we evalueren samen en passen aan.

Steps
Next
Casus
Bed sensor use case.jpg

Bed sensor use case

Een voorbeeld hoe de bed sensor werkt

Wanneer iemand uit bed gaat wordt er een alarm verstuurd. Een delay kan worden ingesteld op het apparaat (bijvoorbeeld, als een cliënt  binnen 10 minuten weer terug in bed is wordt er geen alarm verstuurd).

bed sensor -.jpg

Een gepersonaliseerd protocol kan worden aangemaakt per service. In dit voorbeeld wordt er een alarm verstuurd naar de zorgcentrale tussen 22:00 en 07:00 wanneer iemand uit bed gaat. Overdags wordt er een alarm verstuurd naar de zorgverleners in het veld. Meerdere en complexere combinaties zijn uiteraard mogelijk.

Uit bed.png

De IP-camera kan automatisch opnemen wanneer iemand uit bed gaat. Voordat de zorg gaat bellen of langsgaat bij de cliënt, kunnen ze eerst de opname bekijken om de situatie te beoordelen. Dit kan per cliënt ingesteld worden:

Wi-Fi -apparaat bewerken.png

Elke stap wordt opgeslagen (van elke taak binnen Lunet zorg) waaronder: 

+ Wie het alarm ontvangen heeft

Wie verantwoordelijkheid voor de taak heeft genomen en wie niet

Wat de vervolgstappen waren

Wanneer er door een IP-camera gekeken is

Wanneer er een video gesprek was 

Wie deze opnames terugbekeken heeft 

Hoe lang de verantwoordelijke over de taak heeft gedaan

Geschiedenis.png

Maak bedrijfsregels aan om er zeker van te zijn dat cliënten veilig zijn. Regels kunnen gecombineerd worden zodat elke denkbare regel mogelijk is met CareBuilder. In dit voorbeeld combineren we beweging, deur en bed sensoren. Als de cliënt  niet in bed is, er geen beweging is, terwijl ze wel thuis is, dan pas versturen we een alarm. Hierdoor komen er minder valse alarmen en worden zorgverleners pas ingeschakeld wanneer er echt iets aan de hand is. Er is een kans dat de cliënt  gevallen is en op de grond ligt.

Apparaatregel bewerken.png

Ontvang een volledig overzicht van een bepaalde locatie om in een keer te zien hoe het met alle cliënten gaat. Bekijk hoeveel ze bewegen en of ze aan bepaalde regels voldoen. Als ze bijvoorbeeld niet aan een regel voldoen dan komt er een rode X te staan, voldoen ze wel dan komt er een groene checkmark. Lunet zorg hoeft dus alleen naar de rode X te kijken en deze te onderzoeken. Klik vervolgens op het profiel van de cliënt met de X om meer informatie te ontvangen.

Users Monitor.png

Bedankt voor het bekijken van deze pagina. Heeft u vragen? Stuur ons dan een mail op info@carebuilder.com of neem direct contact op met ons team via 020 669 00 07. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

bottom of page